Om InDevCo

Vårt mål

Att se en komplex situation och ta fram en lösning som levereras och förklaras på ett enkelt sätt
för dig som kund. Detta stärker din konkurrenskraft, oavsett om det gäller hur IT infrastrukturen
skall tillämpas med tyngdpunkt på verksamhetsfrågor eller där det är en teknisk lösning som skall
stötta verksamhetens leverans.

Eller i en kortare version:

Enkelhet är vårt mål, komplexa miljöer vår vardag.

Områden vi verkar inom, med kompetens på Europeisk toppnivå:

Telekom/Nät, Affärskritisk data (Big Data, Arkivering, Klustringsteknik, DataCenter)

Marknadsområden vi befinner oss i:

Bank/Finans, Telekom, Industri och Handel, Offentlig sektor

Roller vi har, och ofta kombinerat i en och samma person där kompetensen är som djupast:

Projektledare, Arkitekt, Teknisk specialist och Verksamhetsstöd.