InDevCo är ett IT-Infrastrukturbolag

Vi är specialister inom Affärskritisk IT och Kommunikation

InDevCo har sitt ursprung i våra gemensamma erfarenheter och upplevelser i arbetslivet.

Vi utvecklar vårt företag där vi vill arbeta och våra kunder med oss. Genom inte bli stora till antalet kan vi behålla vår starka samhörighet på företaget och med dig som kund. Det skapar långsiktiga arbetsförhållanden.

Långsiktighet ger oss möjlighet att förstå hur vårt gemensamma kunnande kan ge enkel och stark leverans i våra kunders komplexa miljöer. Vår tekniska expertis i kombination med vårt ledarskap ger dig ökad intjäningsförmåga och vi gillar att leverera förenklande lösningar med mätbart ekonomiskt resultat.